Shpërndaje tek shokët që të informohen

http://ubt.edu.al/sq/content/fakulteti-i-bioteknologjise-dhe-ushqimit-1

http://ubt.edu.al/sq/content/fakulteti-i-shkencave-pyjore-0

http://ubt.edu.al/sq/content/fakulteti-i-shkencave-pyjore-0.

http://ubt.edu.al/sq/content/fakulteti-i-mjek%C3%ABsis%C3%AB-veterinare-0

Leave a Reply