UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS
Fituesit e regjistruar për çdo degë
• 1662 kuota
• 259 fitues të regjistruar
• 1403 kuota bosh

FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT
• Inxhinieri Ndërtimi 6
• Inxhinieri Hidroteknike 9
• Inxhinieri Mjedisi 12
• Inxhinieri Gjeodezi 1
28 fitues të regjistruar nga 260 kuota

FAKULTETI I ARKITEKTURËS DHE URBANISTIKËS
• Arkitekturë (Arkitekt) 15 (1 troje)
• Arkitekturë (Urbanist) 13
28 fitues të regjistruar nga 183 kuota

FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE
• Inxhinieri Elektrike 0
• Automatizim i Industrisë 23
• Energjetike 8
• Inxhinieri Mekatronike 2
33 fitues të regjistruar nga 210 kuota

FAKULTETI I INXH.MATEMATIKE DHE INXH. FIZIKE
• Inxhinieri Fizike 1
• Inxhinieri Matematike 1
2 të regjistruar nga 104 kuota

FAKULTETI INXHINIERISË MEKANIKE
• Inxhinieri Mekanike 37
• Inxhinieri Tekstile dhe Modë 25
• Inxhinieri Materiale 7
• Inxhinieri Ekonomike 0
69 të regjistruar nga 355 kuota

FAKULTETI I GJEOLOGJISË DHE I MINIERAVE
• Shkencat e Tokës 16
• Inxhinieri Gjeoburimesh 26
• Inxhinieri Gjeoinformatike 30
• Inxhinieri Gjeomjedis 13
85 të regjistruar nga 280 kuota

FAKULTETI I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT
• Inxhinieri Elektronike 3
• Inxhinieri Informatike 8
• Inxhinieri Telekomunikacioni 3
14 të regjistruar nga 270 kuota

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.