December 5, 2023
Ju bëjmë me dije se numri i aplikantëve fitues të regjistruar sipas programeve të studimit që ofron Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe kuotave të lira janë si vijon:

Përditësuar më: 18.09.2016  16:00

 

ID

FAKULTETI, DEPARTAMENTET

2016 – 2017

Kuota 

Te regjistruar

FAKULTETI EKONOMISË DHE AGROBIZNESIT

540

106

45

Menaxhim Agrobiznesi

120

26

49

Infomatikë Biznesi

70

13

46

Ekonomi & Politika Agrare

90

24

48

Menaxhim i Turizmit Rural

70

8

50

Ekonomiks i Aplikuar

70

12

47

Financë Kontabilitet

120

23

FAKULTETI BUJQËSISË DHE MJEDISIT

640

109

56

Agromjedis & Ekologji

100

27

53

Prodhim Bimor

90

17

54

Zooteknisë & Biznes Blegtoral

90

7

55

Akuakulture & Menaxhim Peshkimi

90

17

52

Hortikulturë

90

15

51

Mbrojtje Bimësh

90

17

57

Inxhineri agrare -Agromekanizim

90

9

FAKULTETI BIOTEKNOLOGJISË DHE USHQIMIT

154

32

58

Teknologji Agroushqimore

95

21

59

Vreshtari Enologji

59

11

FAKULTETI SHKENCAVE PYJORE

120

16

60

Mbarështrim Pyjesh

60

12

61

Përpunim Druri

60

4

FAKULTETI MJEKSISË VETERINARE

160

25

62

Mjekësi Veterinare

100

17

63

Menaxhim Veterinar 2 vjecar

60

8

UBT Gjithsej

1614

288

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore 2024

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d