Ne daljet e fundit te zv ministres Nora Malaj , maturanteve iu ka keshilluar edhe programet 2 vjecare. Ne keto programe mund te aplikojne edhe ata qe e kane mesataren nen 6. Po kush jane keto programe?

-Teknologji Laboratori
-Teknike Elektrike

-Hidroteknike Ujesjelles Kanalizime
-Asistence Stomatologji
-Menaxhim Ndertimi
-Menaxhim Transporti
-Asistence Ligjore
-Asistence Administrative
-Teknologji Automobilash
-Teknike e Rrjeteve Kompjuterike
-Informatike Praktike

○provimetematures

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.