Shpërndaje tek shokët që të informohen


hit counter

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit ka publikuar programet e reja orientuese per Maturantet si pasoje e pandemise Covid-19.

Programet Orientuese për Arsimin Profesional

Programet Orientuese për Shkollat me Drejtim të Orientuar (Sportive dhe Artistike)

Programet Orientuese për Shkollat me Drejtim të Orientuar Gjuhësor

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png