Olimpiadat

Informacioni dhe materialet e paraqitura në këtë faqe janë marrë nga faqja zyrtare e Ministrisë së Arsimit:  https://arsimi.gov.al/

Olimpiada Kombëtare 2020

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare, faza III:

Olimpiada Kombëtare 2019

Fituesit e Olimpiadës Kombëtare, faza III:

Olimpiada Kombëtare e Matematikës-klasa 9, faza III, zgjidhje
Olimpiada Kombëtare e Matematikës-shkolla e mesme, faza III, zgjidhje

OLIMPIADA KOMBËTARE 2018

OLIMPIADA KOMBËTARE 2017

OLIMPIADA KOMBËTARE 2016

 

OLIMPIADA KOMBËTARE 2015

OLIMPIADA KOMBËTARE 2014

OLIMPIADA KOMBËTARE 2013

OLIMPIADA KOMBËTARE 2012

%d bloggers like this: