December 6, 2023

Kriteret e Pranimit nga Universitetet 2017-2018

NJOFTIM I RI: Këtu do të gjeni kriteret e Universiteteve për pranimin e studentëve në vitin akademik 2018-2019  351e7cfa02e27ddc9c90fe585a4fda26_10834dd4cb657c930a9df3c0377ae5-clip-art-arrow_1200-776KRITERET E UNIVERSITETEVE 2018-2019

 


MATURA SHTETERORE 2017

SHKARKOJINI KETU    351e7cfa02e27ddc9c90fe585a4fda26_10834dd4cb657c930a9df3c0377ae5-clip-art-arrow_1200-776KRITERET E UNIVERSITETEVE 2017-2018

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

 

UNIVERSITETI I TIRANES

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Histori

Gjeografi

Gazetari

ArkeologjiFakulteti i Shkencave të Natyrës

Bioteknologji

Kimi

Kimi Industriale dhe Mjedisore

Kimi dhe Teknologji Ushqimore

Matematikë

Fizikë

Informatikë

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Inxhinieri Matematike dhe InformatikeFakulteti i Gjuhëve të Huaja

Gjuhë Frënge

Gjuhë Gjermane

Gjuhë Italiane

Gjuhë Greke

Gjuhë Turke

Gjuhë Ruse

Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik

Gjuhë Angleze (Sarandë)Fakulteti i Shkencave Sociale

Punë Sociale 

Filozofi

Sociologji

Shkenca Politike

Administrim dhe Politika SocialeFakulteti i Drejtësisë

Fakulteti i Ekonomise

Ekonomiks

Financë

Informatikë Ekonomike

Administrim-Biznes (Sarandë)

UNIVERSITETI I MJEKSISE

Fakulteti i Mjekësisë

Farmaci

Shëndet PublikFakulteti i Mjekësisë Dentare

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Mami 

Teknikë Laboratori

Fizioterapi

Logopedi

Teknikë Imazherie

UNIVERSITETI POLITEKNIK

Inxhinieri Hidroteknike

Inxhinieri Mjedisi

Inxhinieri Gjeodezi

 

Arkitekturë (Urbanist)

 

Inxhinieri Elektronike

Inxhinieri Telekomunikacioni

 

Inxhinieri Tekstile dhe Modë

Inxhinieri Materiale

Inxhinieri Ekonomike

 

Inxhinieri Gjeoinformatike

Inxhinieri Gjeoburimesh

-Inxhinieri Gjeomjedis

 

Inxhinieri Elektrike (Energjitike)

Inxhinieri Mekatronike

 

Inxhinieri Matematike

UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES

Vreshtari Enologji

 

Hortikulturë

Prodhim Bimor

Zootkn dhe Biznes Blegtoral

Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi

Agromjedis dhe Ekologji

Agromekanizim

 

Ekonomi dhe Politikë Agrare

Financë Kontabilitet

Ekonomiks i Aplikuar

Informatikë Biznesi

Menaxhim Turizmi rural

 

Menaxhim Veterinar

 

Përpunim Druri

UNIVERSITETI “ALEKSANDËR MOISIU” DURRËS

Sistemet e Informacionit

Teknologji Informacioni

Matematikë -Informatikë

Informatikë -Anglisht

Multimedia dhe Televizioni Dixhital

 

Menaxhim – Marketing

Shkenca Ekonomike

Financë -Kontabilitet

Bankë Financë

Menaxhim Hotel Restorant

Menaxhim Turizëm Kulturor

Menaxhim Turizëm Arkeologjik

 

Mësuesi për Arsimin Fillor

Mësuesi për Arsimin Parashkollor

Gjuhë Letërsi -Anglisht

Gjermanisht-Anglisht

Psikologji Socilogji

Ekspert ne Proceset e Formimit

 

Mami

Fizioterapi

Navigacion dhe Menaxhim Detar

Specialist Elektrik (2- vjeçar)

Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar)

Asistencë Stomatologji(2- vjeçar)

Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar)

Menaxhim Transporti (2- vjeçar)

Asistencë Ligjore (2- vjeçar)

Asistencë Administrative (2- vjeçar)

Teknologji Automobilash (2- vjeçar)

Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar)

Informatikë Praktike (2- vjeçar)

 

Shkenca Politike

Administrim Publik

Politikë Ekonomike

Marrëdhënie me Publikun

Histori

 

Menaxhim Hoteleri Turizëm (Program në Gjuhën Angleze)

-Menaxhim i Ndërrmarrjeve të vogla dhe të mesme (Program në Gjuhë Angleze)

UNIVERSITETI I SPORTEVE I TIRANËS

UNIVERSITETI I ARTEVE I TIRANËS

Kompozim

Dirizhim

Piano

Violinë

Violonçel 

Violë

Kitarë

Kontrabas

Flaut

Oboe

Klarinetë

Fagot

Korno

Trombë

Trombonë

Bastub 

Kanto

Pedagogji Muzikore 

Fizarmonikë Klasike

 

Skulpturë

 

Regji

Aktrim

Koreografi

Skenografi -Kostumografi

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË

Inxhinieri Navale

Inxhinieri Elektrike

Navigacion

Biologji

Kimi

Fizike

Matematike

Informatike

Teknologji Informacioni

Shkenca Kompjuterike

 

Infermieri Mami

 

Drejtesi

Gjuhe angleze

Gjuhe italiane

Mesuesi per Arsimin Fillor

Mesuesi per arsimin Parashkollor

Pedagogji e specializuar

Histori-Gjeografi

 

Kontabilitet

Administrim biznesi

Marketing

Ekonomiks

Menaxhim turizmi

UNIVERSITETI “LUIGJ GURAKUQI” SHKODËR

Gazetari dhe Komunikim

Histori

Gjeografi

 

Fizikë

Informatikë

Biologji -Kimi

Infermieri e Përgjithshme

Infermieri (Mami) 

Infermieri (Fizioterapi)

 

Punë Sociale

Mësuesi për Arsimin Fillor

Mësuesi për Arsimin Parashkollor

Edukim Fizik dhe Sporte

Pedagogji muzikore

Pikturë e grafikë

 

Financë – Kontabilitet

Turizem

 

Gjuhë Italiane

Gjuhë Gjermane

Gjuhë Frënge

 

UNIVERSITETI “EQEREM CABEJ” GJIROKASTËR

Gjuhë -Letërsi Shqipe

Gjuhë Letërsi Angleze

Gjuhë Letërsi Italiane

Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek

Histori dhe Gjuhë Italiane

Mësuesi për Arsimin Fiillor

Mësuesi për Arsimin Parashkollor

Kontabilitet – Financë 

Administrim –Publik

Ekonomi Turizem

 

Fizikë dhe Teknologji Informacioni

Matematikë-Fizikë

Matematikë-Informatikë

Teknologji Informacioni

Infermieri e pergjithshme

Infermieri Mami

UNIVERSITETI “FAN S. NOLI” KORCË

Matematikë- Fizikë

Matematikë Informatikë

Teknologji Informacioni

Infermier i Përgjithshëm

Biologji-Kimi

Mami

Filozofi-Sociologji

 

Menaxhim

Administrim Biznesi ne Marketing

Administrim Biznesi ne Turizëm

 

Histori – Gjeografi

Arsimi fillor Klasa I- VI

Arsim parashkollor

Gjuhë Angleze

Gjuhë dhe Kulturë Frënge

 

Histori – Gjeografi

Arsimi fillor Klasa I- VI

Arsim parashkollor

Gjuhë Angleze

Gjuhë dhe Kulturë Frënge

NDALOHET KOPJIMI PA PERMENDUR ME PARE BURIMIN.

%d