December 1, 2023

Tezat e Anglishtes 2006-2016

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

MATURA 2016

MATURA 2015

PROVIMI ME ZGJEDHJE

ZGJEDHJE E DETYRUAR

MATURA 2014

ZGJEDHJE E DETYRUAR

PROVIMI ME ZGJEDHJE

poster optima

 


MATURA 2013

MATURA 2012

MATURA 2011

SEZONI 

SEZONI II

MATURA 2010

MATURA 2009

MATURA 2008

MATURA 2007

MATURA 2006

 

Burimi: maturashtetore.wordpress.com

%d bloggers like this: