Shpërndaje tek shokët që të informohen

Testi, Fizikë, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Kimi, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Qytetari-Psikologji, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Qytetari-Psikologji, varianti BSkema e vlerësimit
Testi, Sociologji-Filozofi, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Sociologji-Filozofi, varianti BSkema e vlerësimit
Testi, Ekonomi, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Gjeografi, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Gjeografi, varianti BSkema e vlerësimit
Testi, Histori, varianti ASkema e vlerësimit
Testi, Histori, varianti BSkema e vlerësimit
Testi, Biologji, varianti AZgjidhja
Testi, Biologji, varianti BZgjidhja

Leave a Reply