Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Ministria e Arsimit ka publikuar strukturën e vitit shkollor 2019-20120 sipas së cilit mësimi fillon me 16 shtator 2019 dhe përfundon me 19 qershor 2020.

Pushimet e dimrit do të fillojnë me 21 dhjetor dhe përfundojnë me  5 janar 2020. Ndërsa provimet kombëtare të arsimit bazë zhvillohen në periudhën 13-30 qershor 2020, kurse Provimet e Maturës zhvillohen në periudhën 6-30 qershor 2020

Udhëzimi i plotë – Urdher-i-perbashket-Nr.-220-date-11.04.2019-per-strukturen-2019-2020

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.