Bëjeni Share që të informoni shokët:

share-button

NJOFTIM

Maturantët/kandidatët që kanë përfunduar arsimin e mesëm dhe nuk kanë aplikuar formularin A1/A1Z mund të plotësojnë formularin në datat 21-23 Gusht 2018. Maturantët/ kandidatët mund të rregjistrohen në shkollën ku kanë përfunduar shkollën e mesme ose shkollën që u cakton DAR/ZA.Për plotësim formulari A1/A1Z janë edhe kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë vendit dhe kanë njësuar dokumentet shkollore nga MASR.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.