visitor counter

Bëjeni Share që të informoni shokët:

Share-512.png

Ministria e Arsimit publikon udhëzimin e plotë për pranimet në universitete, firmosur nga Lindita Nikolla. Në udhëzimin nr 18, datë 21.05.2017, përcaktohen procedurat dhe afatet e aplikimit dhe regjistrimit në universitete

Udhezim per procedurat e aplikimit viti akademik 2018-2019


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.