Shpërndaje tek shokët që të informohen

Bëjeni Share që të informoni shokët:

Share-512.png
Ministria e Arsimit dhe e Sportit publikoi rezultatet e provimit të dytë me detyrim, Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. Notat i gjeni me poshte:

Rezultate, D1 MSH 2018

Posted in UncategorizedTagged

Leave a Reply