Shpërndaje tek shokët që të informohen

Periudha 1 tetor deri ne 14 tetor është e ndarë në 7 faza 48-orëshe. Secili aplikant ndjek ecurinë e proçesit të shpajlles fitues të tij në njërin apo disa programe studimi nga ato që ka përzgjedhur në formularin e aplikimit.

● Faza e parë = 1 – 2 tetor.
● Faza e dytë = 3 – 4 tetor.
● Faza e tretë = 5 – 6 tetor.
● Faza e katërt = 7 – 8 tetor.
● Faza e pestë = 9 – 10 tetor.
● Faza e gjashtë = 11 – 12 tetor.
●Faza e shtatë = 13 – 14 tetor.

Kur ai është shpallur fitues, duhet të paraqitet pranë  Universitetit ku dëshiron të rregjistrohet, brënda afatit 48-orësh. Nëse aplikanti nuk rregjistrohet  brenda afatit 48-orësh, ai humbet të drejtën e regjistrimit, në ato programe studimi ku ishte shpallur fitues në atë fazë. Në 16 tetor fillon UNIVERSITETI !

KUOTAT E LIRA PER TE GJITHE UNIVERSITETET I GJENI NE LINKU ME POSHTE:

KUOTAT E LIRA, NENFAZA E GJASHTE

Leave a Reply