Listat e renditura te aplikanteve ne programet e studimit 2017 – 2018 Raundi 1, sipas Fakulteteve perkatese:

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)

FTI-85-ELN-R1_2017-2018

FTI-86-INF-R1_2017-2018

FTI-87-TLK-R1_2017-2018  

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (FIN)

FIN-66-Nd -R1_2017-2018

FIN-67-Hi-R1_2017-2018

FIN-68-Mj-R1_2017-2018

FIN-69-Gjeo-R1_2017-2018

Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave (FGJM)

FGJM-81-ShT-R1_2017-2018

FGJM-82-GjB-R1_2017-2018

FGJM-83-GjI-R1_2017-2018

FGJM-84-Mj-R1_2017-2018

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike (FIE)

FIE-72-Ener-R1_2017-2018

FIE-73-R1 lista paraprake 2017-2018  

FIE-74-R1 lista paraprake 2017-2018

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike  (FIM)

FIM-77-Mek-R1_2017-2018

FIM-78-Tekst-R1_2017-2018

FIM-79-Mat-R1_2017-2018

FIM-80-Eko-R1_2017-2018

Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike (FIM&IF)

FIMIF-76-MAT-R1_2017-2018

FIMIF-75-FIZ-R1_2017-2018

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës (FAU)

FAU-71-ARK-R1_2017-2018

FAU-71-INTER-R1_2017-2018

FAU-71-URB-R1_2017-2018

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: