Shpërndaje tek shokët që të informohen

0-9 Pike 4.00

10 Pike 4.50

11 Pike 4.67

12 Pike 4.83

13 Pike 5.00

14 Pike 5.17

15 Pike 5.33
16 Pike 5.50

17 Pike 5.67

18 Pike 5.83

19 Pike 6.00

20 Pike 6.17

21 Pike 6.33

22 Pike 6.50

23 Pike 6.63

24 Pike 6.75

25 Pike 6.88

26 Pike 7.00

27 Pike 7.13

28 Pike 7.25

29 Pike 7.38

30 Pike 7.50

31 Pike 7.63

32 Pike 7.75

33 Pike 7.88

34 Pike 8.00

35 Pike 8.13

36 Pike 8.25

37 Pike 8.38

38 Pike 8.50

39 Pike 8.64

40 Pike 8.79

41 Pike 8.93

42 Pike 9.07

43 Pike 9.21

44 Pike 9.36

45 Pike 9.50

46 Pike 9.60

47 Pike 9.70

48 Pike 9.80

49 Pike 9.90

50 Pike 10
Përgjigjet e Provimit të Matematikës, MSH 2017

Përgjigjet e Provimit të Matematikës, MSH 2017

Skema e vlerësimit, Gjuhë Shqipe dhe Letërsi

Skema e vlerësimit, Gjuhë Shqipe dhe Letërsi

Pergjigjet e provimit te gjuhes se huaj te detyruar D3, MSH 2017

Pergjigjet e provimit te gjuhes se huaj te detyruar D1, MSH 2017

5 thoughts

Leave a Reply