February 2, 2023

1. Gjuhë e huaj → 30 gusht 2016
2. Gjuhë Shqipe → 2 shtator 2016
3. Matematikë → 6 shtator 2016
4.Lëndë me zgjedhje → 10 shtator 2016

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Leave a Reply

%d bloggers like this: