Shpërndaje tek shokët që të informohen

0-9 Pike 4.00
10 Pike 4.50
11 Pike 4.67
12 Pike 4.83
13 Pike 5.00
14 Pike 5.17
15 Pike 5.33


16 Pike 5.50
17 Pike 5.67
18 Pike 5.83
19 Pike 6.00
20 Pike 6.17
21 Pike 6.33
22 Pike 6.50
23 Pike 6.63
24 Pike 6.75
25 Pike 6.88
26 Pike 7.00
27 Pike 7.13
28 Pike 7.25
29 Pike 7.38
30 Pike 7.50
31 Pike 7.63
32 Pike 7.75
33 Pike 7.88
34 Pike 8.00
35 Pike 8.13
36 Pike 8.25
37 Pike 8.38
38 Pike 8.50
39 Pike 8.64
40 Pike 8.79
41 Pike 8.93
42 Pike 9.07
43 Pike 9.21
44 Pike 9.36
45 Pike 9.50
46 Pike 9.60
47 Pike 9.70
48 Pike 9.80
49 Pike 9.90
50 Pike 10

©provimetematures.blogspot.al

2 thoughts

Leave a Reply