December 5, 2023

Sipas Gazetes Panorama :
Rezultatet e shkollës së mesme në përgjithësi e në disa lëndë të caktuara do të përcaktojnë fituesit për një nga 22 programet e studimit në Universitetin Politeknik të Tiranës.

Ky i fundit nuk ka caktuar një notë të dytë mesatare dhe as provime shtesë si kritere për pranimin e maturantëve, duke u dhënë përparësi lëndëve: Matematikë, Fizikë e Kimi, që i përgjigjen formimit të profesionistëve të rinj që dalin nga ky universitet. Gazeta disponon vendimin që ka marrë senati i UPT lidhur me pranimin e studentëve të rinj për vitin e ardhshëm akademik.

“Rektorati i Universitetit Politeknik në mbledhjen e datës 03.02.2016 mbas diskutimit në fakultetet përbërës të UPT mbi kriteret specifike për renditjen e kandidatëve për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë dhe programeve të integruara të ciklit të dytë në vitin e ardhshëm akademik vendosi që kandidatët të renditen sipas pikëve të grumbulluara nga llogaritja e rezultateve të shkollës së mesme”, thuhet në vendim.
Kështu, sipas formulës përbri, peshën më të madhe të vlerësimit, 70% e mban mesatarja e tri viteve të gjimnazit, ndërsa 30% i është lënë performancës së maturantëve në tri lëndët kryesore.
Një rol jo të vogël luajnë edhe koeficientët sipas shkollave të mesme, që Politekniku ka vendosur të mos i ndryshojë nga ata të vitit të kaluar. Renditja e kandidatëve sipas kriterit të mësipërm dhe kuotat për çdo program studimi do të përcaktojnë kandidatët fitues.
KRITERET E UNIVERSITETEVE

Gjatë javës gazeta ka zbardhur vendimet që kanë marrë katër universitetet e kryeqytetit në lidhje me pranimet për vitin akademik 2016-2017. Rektori i UT-së, Dhori Kule, ishte i pari që bëri publik kriteret e vendosura nga senati.
Kështu, vlerësimi final ndahet midis mesatares, e cila do të ketë 50% të vlerësimit dhe pesë provimeve shtesë, të ndryshme për secilin nga gjashtë fakultetet e Universitetit të Tiranës.

Formula që ka zgjedhur Bujqësori qëndron më afër procesit të Maturës shtetërore duke qenë se parashikon vetëm zhvillimin e tyre, e jo provime shtesë. Mesatarja e shumëzuar me vlerësimin e koeficientin e shkollës së mesme përcaktojnë fituesit.
Universiteti i Mjekësisë ka ndarë peshën e vlerësimit midis notës mesatare të gjimnazit, provimeve të maturës shtetërore dhe pesë të tjerave shtesë.

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore 2024

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d