December 6, 2023

Politikat e Privatësisë

TË PËRGJITHSHME

Maturashteterore.com ( “ne” ose ” tonë”) respekton privatësinë e përdoruesve të tij (“përdorues” ose “ju”) që përdorin faqen tonë të internetit www.maturashteterorore.com. Këtu përfshihen format e tjera të mediave, kanalet e mediave, websiten ose aplikacionin mobile të lidhur me të (kolektivisht, “Website”). Politika e mëposhtme e Privatësisë së Kompanisë (“Politikat e Privatësisë”) është krijuar për t’ju informuar ju, si përdorues të Website, për llojet e informacionit që mund të mbledhë Kompania ose të mbledhë nga ju në lidhje me përdorimin tuaj të Website. Politikat e Privatësisë gjithashtu kanë për qëllim të shpjegojë kushtet në të cilat Kompania përdor dhe shpalos atë informacion, dhe të drejtat tuaja në lidhje me atë informacion. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë diskutohen në fund të këtij dokumenti.

DUKE PËRDORUR OSE HYRË NË WEBSITE, JU PO PRANONI PRAKTIKAT E PËRSHKRUARA NË KËTË POLITIKË TË PRIVATËSISË.

MBLEDHJA, PËRDORIMI DHE SHPËRNDARJA E INFORMACIONEVE JO- PERSONALE-IDENTIFIKUESE

Përdoruesit e faqes në përgjithësi

Kompania mbledh nga përdoruesit e website Informacione Jo-Personale-Identifikuese të llojit që shfletuesit e website, në varësi të cilësimeve të tyre. Ky informacion përfshin adresën e Protokollit të Internetit (IP) të përdoruesit, sistemin operativ, llojin e shfletuesit dhe vendndodhjet e faqeve të internetit që përdoruesi shikon menjëherë para se të arrijë, gjatë lundrimit dhe menjëherë pas largimit nga website. Duke identifikuar trendet e përdorimit, Kompania është në gjendje të dizenjojë më mirë websiten për të përmirësuar përvojat e përdoruesve në aspektin e përmbajtjes ashtu edhe lehtësinë e përdorimit.

“MBLEDHJA, PËRDORIMI DHE SHPËRNDARJA E INFORMACIONEVE IDENTIFIKUESE PERSONALE”.

Ne përdorim adresën e postës elektronike të Prindit për të komunikuar mesazhe në lidhje me llogarinë e krijuar. Ndjekja e palëve të treta dhe reklamimi në internet.Akademi.al nuk shfaq ndonjë reklamë të targetuar në Shërbim. Ne nuk zbulojmë informacione personale të ‘Nxënës nën 13 vjeç’ për qëllime të marketingut direkt ose për qëllime reklamuese. Ndërsa ne i lejojmë partnerët e reklamave të palëve të treta të veprojnë në Shërbimin tonë për qëllime të rigjenerimit, analizave dhe shërbimeve të atribuimit (Shikoni seksionin tonë të Politikës së Privatësisë “MBLEDHJA DHE PËRDORIMI I INFORMACIONIT NGA PALËT E TRETA”, ne marrim hapa për të çaktivizuar rrjetet e reklamave të palëve të treta në faqet e internetit me përmbajtje e drejtuar nga Fëmija.

YouTube

Maturashteterore.com përdor YouTube për të shfaqur përmbajtje video në Shërbim. YouTube përfshin teknologji gjurmimi, të cilat mund të jenë të pranishme në videot YouTube të ngulitura në Shërbim, të cilat mund të mbledhin informacion nga shfletuesi juaj kur shikoni videon në Shërbim, duke përfshirë identifikuesit e pajisjes dhe / ose ID-të e cookie-t. Ky informacion mblidhet drejtpërdrejt dhe automatikisht nga YouTube dhe partnerët e tij dhe Akademi.al nuk merr pjesë në këto transmetime të të dhënave. Akademi.al nuk jep asnjë informacion personal, të tillë si emrat e përdoruesit, në YouTube.

Cookies në internet

Një “Web Cookie” është një varg informacioni që cakton një identifikim unik që një website ruan në kompjuterin e një përdoruesi dhe që shfletuesi i përdoruesit i jep në website sa herë që përdoruesi dërgon një kërkesë në faqen e internetit. Ne përdorim cookie-t në Website për të mbajtur nën kontroll shërbimet që keni përdorur, për të ruajtur informacionin e regjistrimit në lidhje me emrin tuaj dhe fjalëkalimin, për të regjistruar preferencat e përdoruesit, për t’ju mbajtur të loguar në Website dhe për të lehtësuar procedurat e navigimit. Kompania gjithashtu përdor Cookie Web për të gjurmuar faqet që përdoruesit vizitojnë gjatë secilës seancë në Website, për të ndihmuar kompaninë të përmirësojë përvojat e përdoruesve dhe të kuptojë se si po përdoret Website.

Ashtu si me Informacionet e tjera Identifikuese Jo-Personale të mbledhura nga përdoruesit e Websitet, Kompania analizon informacionin e formës së grumbulluar duke përdorur Web Cookies, në mënyrë që të ndihmojë kompaninë, partnerët e saj dhe të tjerët të kuptojnë më mirë se si po përdoret Website. Përdoruesit e kompanisë që nuk dëshirojnë të kenë cookie në internet të vendosur në kompjuterët e tyre duhet të refuzojnë cookie-t në internet përpara se të hyjnë në faqen e internetit.

Analiza Statistikore

Ne mund të përdorim elementë të palëve të treta, duke përfshirë Google dhe Facebook. Cookies të tilla si Google Analytics dhe pixel në Facebook përdoren për të informuar, optimizuar dhe shërbyer reklama bazuar në aktivitetin tuaj të kaluar në website. Informacioni i mbledhur mund të përdoret për të, ndër të tjera, për të analizuar dhe ndjekur të dhënat, për të përcaktuar popullaritetin e përmbajtjes dhe për të kuptuar më mirë veprimtarinë në internet.

Informacione të grumbulluara

maturashteterore.com mund të ndajë informacionin e grumbulluar dhe jo personalisht identifikues që mbledhim në cilëndo nga rrethanat e mësipërme. Ne gjithashtu mund ta ndajmë atë me palët e treta dhe kompanitë tona partnere për të zhvilluar dhe shpërndarë reklama të synuara në Website dhe në faqet e internetit të palëve të treta. Ky informacion nuk përmban ndonjë informacion personal-identifikues dhe mund të përdoret për të zhvilluar përmbajtje në internet dhe shërbime që shpresojmë që ju dhe përdoruesit e tjerë të gjeni interesim dhe të synoni përmbajtjen dhe reklamat.

MBLEDHJA, PËRDORIMI DHE SHPËRNDARJA E INFORMACIONEVE IDENTIFIKUESE PERSONALE

Regjistrimi në Website

Siç përcaktohet më lart, Informacioni Identifikues Personal është informacion që mund të shoqërohet drejtpërdrejt nga një person specifik. Kompania mund të mbledhë një sërë informacionesh për identifikimin personal nga dhe rreth përdoruesve të Website. Pjesa më e madhe e Informacionit Identifikues Personal të mbledhur nga Kompania për përdoruesit është informacion i dhënë nga vetë përdoruesit kur (1) regjistrohen për shërbimin tonë ose (2) komunikojnë me ne. Ky informacion mund të përfshijë emrin, adresën, adresën e emailit të secilit përdorues. Përdoruesit e Website nuk kanë asnjë detyrim t’i ofrojnë Kompanisë informacione Identifikuese Personale të çdo lloji.Komunikimet e KompanisëNdonjëherë mund të përdorim emrin dhe adresën tuaj të postës elektronike për t’ju dërguar njoftime dhe mesazhe promocionale në lidhje me shërbimet e reja të ofruara nga website ose nga palë të treta, për të cilat ne mendojmë se mund t’i gjeni të vlefshme. Ne gjithashtu mund t’ju dërgojmë njoftime të lidhura me shërbimin herë pas here. Ju mund të hiqni dorë nga emailet e tilla duke na kontaktuar në format tona të kontaktit.Zbulimet e KompanisëKompania do të zbulojë Informacionin Identifikues Personal në këto rrethana:

  • Me ligj ose për të mbrojtur të drejtat. Kur besojmë se zbulimi është i përshtatshëm, ne mund të zbulojmë Informacionin Identifikues Personal në lidhje me përpjekjet për të hetuar, parandaluar ose ndërmarrë ndonjë veprim tjetër në lidhje me veprimtari të paligjshme, mashtrim të dyshuar ose ndonjë keqbërje tjetër; për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e Kompanisë, përdoruesve tanë, punonjësve tanë ose të tjerëve; në pajtim me ligjin në fuqi ose në bashkëpunim me zbatimin e ligjit; për të zbatuar Kushtet tona të Përdorimit ose marrëveshjet ose politikat e tjera, në përgjigje të një kërkese të ngjashme hetimore, një urdhër gjykate ose një kërkesë për bashkëpunim nga një zbatim i ligjit ose një agjenci tjetër qeveritare; të krijojmë ose ushtrojmë të drejtat tona ligjore; në mbrojtje kundër pretendimeve ligjore; ose siç kërkohet ndryshe me ligj. Në raste të tilla, ne mund të ngremë ose të heqim dorë nga çdo kundërshtim ligjor ose e drejtë e disponueshme për ne.
  • Komunikimet e marketingut. Në qoftë se përdoruesit nuk heqin dorë nga marrja e materialeve të marketingut të Kompanisë pas regjistrimit, Kompania mund t’i dërgojë përdoruesit me email në lidhje me produktet dhe shërbimet për të cilat Kompania beson se mund të jenë me interes për ta. Nëse dëshironi të hiqni dorë nga marrja e materialeve të marketingut, ju mund ta bëni këtë duke bërë unsubscribe me email ose të na kontaktoni.

Ndryshimi Informacionit Identifikues Personal; Mbyllja e llogarisë

Në çdo kohë mund të rishikoni ose ndryshoni Informacionin tuaj Identifikues duke shkuar te cilësimet e llogarisë tuaj (nëse aplikohet) ose duke na kontaktuar. Me kërkesën tuaj, ne do të çaktivizojmë ose fshijmë llogarinë dhe informacionin e kontaktit nga bazat e të dhënave aktive. Një informacion i tillë do të çaktivizohet ose fshihet sa më shpejt që të jetë e mundur bazuar në veprimtarinë e llogarisë tuaj dhe në përputhje me politikën tonë të çaktivizimit dhe ligjin në fuqi. Për ta bërë këtë kërkesë, ose shkoni te cilësimet e llogarisë suaj (nëse aplikohet) ose kontaktoni me ne. Për më tepër, ne mbajmë një histori të informacionit të ndryshuar për të hetuar ndonjë mashtrim të lidhur me llogarinë tuaj.

Përdorimi i përgjithshëm

Faqja përdor Informacionin Identifikues Personal në skedarin që ruan për ju, dhe informacione të tjera që marrim nga aktivitetet tuaja aktuale dhe të kaluara në Website. Kjo bëhet: (1) për të ofruar produktet dhe shërbimet që keni kërkuar; (2) për të menaxhuar llogarinë tuaj dhe t’ju ofrojë mbështetje përdoruesit; (3) për të komunikuar me ju përmes postës elektronike, (4) për të zhvilluar dhe shfaqur përmbajtje dhe reklama të përshtatshme për interesat tuaja në Website dhe faqet e tjera; (5) për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe problemet e zgjidhjes; (6) për të matur interesin e konsumatorit për shërbimet tona; (7) t’ju informojmë për azhurnimet; (8) për të rregulluar përvojën tuaj dhe (9) për të zbatuar Kushtet tona të Përdorimit. Ndonjëherë, ne mund të shikojmë nëpër përdorues të shumtë për të identifikuar problemet.

MBLEDHJA DHE PËRDORIMI I INFORMACIONIT NGA PALËT E TRETA

Faqja ndalon kontraktorët, bashkëpunëtorët e saj, shitësit dhe furnizuesit të zbulojnë Informacionin e Identitetit Personal të marrë nga Kompania, përveç se në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë. Sidoqoftë, palët e treta nuk kanë asnjë detyrim të zbatojnë këtë Politikë të Privatësisë në lidhje me Informacionin e Identitetit Personal që përdoruesit u japin drejtpërdrejt palëve të treta, ose që ato palë të treta mbledhin vetë. Këto palë të treta përfshijnë reklamuesit, ofruesit e lojërave, shërbimet, widget dhe një shumëllojshmëri të aplikacioneve të tjera të palëve të treta të arritshme përmes websitet. Kompania as nuk posedon dhe as kontrollon faqet e internetit të palëve të treta dhe aplikacionet e arritshme përmes Website.Kështu, kjo Politikë e Privatësisë nuk vlen për informacionet e dhëna ose të mbledhura nga palët e treta që i përdorin ato. Para se të vizitoni një palë të tretë, ose të përdorni një aplikacion të palëve të treta, qoftë me anë të një lidhjeje në website, direkt përmes website ose në ndonjë mënyrë tjetër, dhe përpara se të regjistroni ndonjë Informacion Personal për ndonjë palë të tretë, përdoruesit duhet të informojnë veten e tyre mbi Politikat dhe Praktikat e Privatësisë (nëse ka) të palës së tretë përgjegjëse për atë faqe interneti ose aplikacion, dhe duhet të ndërmarrin ato hapa të nevojshëm për të mbrojtur privatësinë e tyre.

SIGURIA

Ne e marrim seriozisht sigurinë e Informacionit të Identitetit Personal dhe përdorim masa të arsyeshme elektronike për ta mbrojtur atë nga humbja, vjedhja, ndryshimi ose keqpërdorimi. Sidoqoftë, ju lutemi të informoheni që edhe masat më të mira të sigurisë nuk mund të eleminojnë plotësisht të gjitha rreziqet. Ne nuk mund të garantojmë që vetëm personat e autorizuar do të shohin informacionin tuaj. maturashteterore.com nuk është përgjegjës për ndërhyrjen e palëve të treta. Ne jemi të përkushtuar për të mbrojtur të gjitha informacionet në Website ashtu siç është e nevojshme. Sidoqoftë, ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të Informacionit tuaj të Identitetit Personal duke e mbajtur të fshehtë fjalëkalimin tuaj. Ju duhet të ndryshoni fjalëkalimin tuaj menjëherë nëse besoni se dikush ka fituar akses të paautorizuar në të ose llogarinë tuaj. Nëse humbni kontrollin e llogarisë tuaj, duhet të na njoftoni menjëherë.

NDRYSHIME TË POLITIKAVE TË PRIVATËSISË

Faqja mund, sipas gjykimit të saj, ta ndryshojë Politikat e Privatësisë herë pas here. Të gjitha ndryshimet në Politikat e Privatësisë do të pasqyrohen në këtë faqe. Politikat e Privatësisë vlejnë për të gjitha informacionet që kemi për ju dhe llogarinë tuaj. Përdoruesit duhet të kontrollojnë rregullisht këtë faqe për çdo ndryshim në këtë Politikë të Privatësisë. Faqja gjithmonë do të postojë versione të reja të Politikës së Privatësisë në Website. Sidoqoftë, faqja mundet, siç përcaktohet në diskrecionin e saj, të vendosë të njoftojë përdoruesit për ndryshimet e bëra në këtë Politikë të Privatësisë përmes postës elektronike ose ndryshe. Prandaj, është e rëndësishme që përdoruesit të ruajnë dhe azhurnojnë informacionin e tyre të kontaktit.

PRIVATËSIA

Mbrojtja e privatësisë dhe të dhënave personale janë çështje të një rëndësie të veçantë dhe maturashteterore.com është i përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, veçanërisht Ligjin 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” si dhe aktet nënligjore përkatëse. Tё dhënat personale mbrohen nёpёrmjet fjalёkalimit qё ju pёrdorni pёr ndjekjen e mёsimeve nё rrugё elektronike. Pёrdoruesi merr përsipër që këtë fjalёkalim ta mbajë gjithmonё të fshehtë. Nëse pёrdoruesi mendon ose dyshon se llogaria e tij mund të përdoret nga të tretë të paautorizuar, maturashteterore.com duhet tё njoftohet menjёherё. Në përputhje me kuadrin ligjor, pёrdoruesi ka të drejtën e hyrjes, korrigjimit, fshirjes të të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre.

TË DREJTAT E AUTORIT

Kjo faqe interneti është faqja zyrtare e maturashteterore.com. Të gjitha elementet e përdorura në këtë faqe, duke përfshirë elementë vizualë apo zanorë, teknologjinë bazë, janë të mbrojtura nga e drejta e autorit, marka tregtare ose patenta. Kjo faqe përdoret sipas Kushteve të Përgjithshme që përcaktohen shprehimisht këtu. Pёrdoruesi ka të drejtë ta përdorë këtë faqe vetëm për përdorimin e tij personal dhe çdo kopjim, përdorim i paautorizuar i elementeve të përdorura në këtë faqe është i ndaluar.

KONTAKTI

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me Politikat e Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni në: www.akademi.al

%d