December 1, 2023

Matematika Bazë

Burimi: Gjimnazistet.al

Link: https://www.gjimnazistet.al/finalexams/mathematicsb

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

 

1. Bashkësitë

2012


2013


2014


2015


2. Vetitë e logaritmave

2012


2013


2014


2015


3. Veprimet me fuqi

2013


2014


2015


4. Progresioni aritmetik dhe gjeometrik

2012


2013


2014


2015


5. Bashkësi përcaktimi

2012


2013


2014


2015


6. Ekuacione, inekuacione

2012


2013


2014


2015


7. Vektorët

2012


2013


2014


2015


8. Mesatarja

2013


2014


9. Figura gjeometrike

2012


2013


2014


2015


10. Funksioni numerik

2014


2015


11. Funksionet trigonometrike

2012


2013


2014


2015


12. Drejtëza në planin kartezian

2013


2014


2015


13. Shumëfaqëshat

2012


2013


2014


2015


14. Limitet e funksioneve

2012


15. Vazhdueshmëria e funksionit

2013


2014


2015


16. Derivati i funksionit

2012


2013


2014


2015


17. Vijat e gradës së dytë

2012


2013


2014


2015


18. Integrali i pacaktuar dhe i caktuar

2012


2013


2014


2015


19. Kombinatorikë, probabilitet

2012


2013


2014


2015

%d bloggers like this: