Ushtrime Fizike

FIZIKA BAZË

1. Lëvizja mekanike. Kinematika

2012

2013

2014

2015

2. Dinamika. Ligjet e Njutonit

2012

2013

2014

2015

3. Forcat dhe barazpesha

2012

2013

4. Puna e forcave dhe energjia mekanike

2012

2013

2014

2015

5. Termodinamika

2012

2013

2014

2015

6. Fusha elektrike konstante

2012


2013


2014


2015


7. Rryma elektrike

2012

2013

2014


2015


8. Lëkundjet dhe valët

2012


2013


2014


2015


9. Magnetizmi

2012


2013


2014


2015


10. Optika valore

2012


2013

2014

2015

11. Fizika moderne

2012


2013


2014


2015

%d bloggers like this: