Zbardhet rregullorja/ Forcohet Matura Shtetërore, s’mjaftojnë 20% të pikëve në test. Për të marrë pesën duhet …

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Në më pak se dy muaj nga fillimi i vitit shkollor, zbardhen informacionet e para mbi provimet e Maturës Shtetërore. Ministria e Arsimit ka bërë publike rregulloren e ndryshuar, që kërkon më shumë përpjekje nga maturantët për të siguruar një notë kaluese.

maturantetete

Pragu minimal i pikëve për të mos u konsideruar mbetës, nga 20 për qind, është rritur në 25. Me pak fjalë, nëse deri dje mjaftonte t’u përgjigjeshe saktë shumicës së pyetjeve me alternativa, provimi quhej i marrë. Ndërsa tanimë kërkohet diçka më shumë se aq. Diferencën midis mbetësve dhe kaluesve do ta bëjnë pyetjet me zhvillim, me anë të cilave do të përcaktohet nëse një maturant e meriton ose jo diplomën.

“Provimet e maturës zhvillohen vetëm me shkrim. Struktura, datat dhe kohëzgjatja e provimeve të maturës caktohen me udhëzim të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Maturanti/kandidati konsiderohet mbetës në provim nëse ka marrë më pak se 25% të pikëve të testit”, citohet në nenin 10 të rregullores së Maturës Shtetërore 2020. Kujtojmë që pa fituar provimet me detyrim, Gjuhën e huaj, Gjuhën shqipe e Letërsinë dhe Matematikën si dhe të vetmin provim me zgjedhje, maturantët nuk pajisen me diplomë. Krahas shtrëngimeve për vlerësimin e dijeve në test, nga ana tjetër, Ministria e Arsimit ka lëshuar dorën me rregullat e mosnjohjes së provimit. Prishja e qetësisë në ambientin e provimit nuk do të jetë më kriter për të përjashtuar një maturant nga provimi. E njëjta gjë ndodh dhe me barkodin e sekretimit të testit, që nuk do të jetë më arsye për të mos i njohur rezultatin një maturanti.

KUSH FUTET NË MATURË

Kalueshmëria në vitin shkollor dhe plotësimi i formularit A1/A1Z janë dy kushtet për t’u futur në provimet e maturës. Rregullorja e 2020-ës iu jep zgjidhje dhe atyre që nuk kaluar në njërin nga provimet në maturat nga 2012-2019, kur aplikoheshin dy lëndë me zgjedhje. Këtë vit, ata thjesht marrin diplomën e pjekurisë dhe mund të vazhdojnë me garën në universitet, në rast se duan. “Kandidatët, që në Maturat Shtetërore 2012- 2019 rezultojnë kalues në një prej provimeve me zgjedhje dhe nuk janë pajisur me diplomën e maturës/ certifikatës, atëherë të pajisen me to”.

APLIKIMI PËR PROVIME

Duke qenë se në 15 vite maturë, Agjencia Kombëtare e Provimeve, sot Qendra e Shërbimeve Arsimore, nuk u është përmbajtur datave të caktuara në rregullore për plotësimin e formularëve A1/A1Z, ka vendosur t’i shmangë në dokumentin e këtij viti. Si rregull, fillimisht bëhen publike formularët e më pas të nisë plotësimi i tij, më parë në portalin qeveritar e-albania e në vijim në portalin Matura Shtetërore. Si asnjëherë më parë, vitin e kaluar aplikimi me formularin A1/A1Z, ku caktohet lënda me zgjedhje dhe lloji i gjuhë së huaj, ku maturanti zgjedh të testohet, u krye në kohë rekord. Procesi nisi në fillim të janarit dhe u mbyll për një muaj. Ndërsa këtë vit, maturantët mbeten në pritje të datave që do të shpallë QSHA-ja në varësi të axhendës së saj.

Maturantët e vjetër, si futen në sistem për të garuar më tej në universitete

Dokumenti i parë në ndihmë të maturantëve të rinj iu jep zgjidhje dhe atyre që janë diplomuar përpara gati një dekade dhe duan t’i futen garës për në universitet. “Kandidatët, të cilët kanë marrë dëftesë pjekurie përpara vitit 2011 dhe dëshirojnë të aplikojnë për studime në institucionet e arsimit të lartë, do t’u njihen provimet e detyruara dhe me zgjedhje ose provimet e njëvlershme me to, të njehsuara nga ZVA. Këta kandidatë, në rastet kur nuk kanë dhënë provime me zgjedhje ose i kanë dhënë dhe nuk kanë rezultuar kalues, kanë të drejtë të japin një provim me zgjedhje kur e kanë të nevojshme për plotësimin e kritereve të pranimit të përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë”. Për maturantët që synojnë universitetet jashtë, brenda datës 1 korrik duhet të kenë në dorë diplomat e maturës. Kjo renditet në rregullore si një ndër detyrat e Qendrës së Shërbimeve Arsimore.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Ndryshojnë rregullat e maturës, përjashtim nga provimet nëse konstatohet celular

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Maturantët që do të konstatohen me celularë në qendrat e provimit do të përjashtohen nga të gjitha testet e maturës dhe do të mund t`i japin ato vetëm vitin tjetër. Kjo është një ndër masat e ashpra që parashikon rregullorja e re e maturës për vitin 2020. Më përjashtim nga punua apo ndjekje penale do të përballen të gjithë ata që do të publikojnë tezen e provimit.

Ministria e Arsimit ka ndryshuar sërish rregullat nën të cilat do të zhvillohet Matura Shtetërore. Këtë vit parashikohen masa më të rrepta për maturantët dhe administratorët që konstatohen në shkelje.

Celulari do të jetë sërish i ndaluar, por ndryshe nga një vit më parë si ndëshkim do të jetë përjashtimi nga të gjitha provimet.

Përjashtimi nga testimi parashikohet edhe kur maturanti ndryshon vendin që i është caktuar, komunikon me të tjerët apo refuzon kontrollin nga ana e administratorëve.

Publikimi i tezës së provimeve ndër vite ka detyruar Ministrinë të ashpërsojë penalitetet.

Neni 22 i detyron administratorët të mos publikojnë testin, në të kundërt rrezikojnë vendin e punës.

Me të njëjtat masa disiplinore do të përballen hartuesit e testeve, përgjegjësi i administrimit si dhe përgjegjësi i katit.

Risi këtë vit është se ndaj çdo presoni të tretë ku përfshihen edhe maturantët do të kërkohet ndjekje penale nga Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar.

Për të kaluar maturantët, u duhet të sigurojnë më shumë pikë. Nga 20% të pikve këtë vit duhet të marrin jo më pak se 25%.

As këtë vit nuk do të ketë rivlerësim të testit, ndërsa sipas rregullores së re rezultatet e provimit duhet të shpallen jo më vonë se data 30 qershor.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Ky vit akademik me 1000 studentë më pak, mbyllen 17 programe në rrethe

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

17 programe studimi do të mbyllen pasi nuk ka pasur asnjë student të regjistruar. Për shkak të kufirit të mesatares së vendosur për të fituar një degë, këtë vit akademik do ta ndjekin 1 mijë të rinj më pak. Më të preferuarit këtë vit janë mjekësia, por edhe sportet.

Reforma në arsim për të rritur mesataren e pranimit në universitete në 6.5 ka dhënë efekt në daljen nga sistemi për 1 mijë maturantë që nuk mund të ndjekin studimet e larta.

31 tetori ishte dita e fundit e regjistrimit në universitete dhe rezulton se janë mbi 21 mijë të rinj që kanë përfituar të drejtën e studimit nga 22 mijë që ishin një vit më parë.

Rritja e mesatares nga Ministria e Arsimit ka dhënë efekt, sidomos në Universitetet e rretheve, ku në 17 programe studimi nuk është regjistruar asnjë student, ndërsa janë rreth 56 degë që rrezikojnë të mbyllen për shkak se nuk plotësojnë numrin minimal të studentëve.

Arjan Xhelaj: Në total te mësuesia, numri i atyre që kanë aplikuar nuk ka një ulje. Por në degë të veçanta, kryesisht janë prekur Shkencat e Natyrës si kimi, fizikë, matematikë në rrethe ka pak regjistrime. Në Shkodër dega e fizikës nuk kishte regjistrime. Ka disa degë specifike që hyjnë në degët e vështira të mësuesisë, ku ka një numër të limituar se nuk ka regjistrime.

Plotësim të kuotave në masën 100% ka pasur vetëm Universiteti i Mjekësisë dhe ai i Sporteve.

Arjan Xhelaj: Kemi një ecuri të mirë në Universitetin e Tiranës dhe universitetet e mëdha të rretheve. Besoj që janë ezauruar dhe të gjithë dëshirat e maturantëve. Kush donte të vijonte shkollën ka pasur mundësi në këto tre raunde të aplikimit të regjistrimit për të vijuar studimet e larta.

Interes këtë vit ka pasur edhe për programet e arsimit profesional, ku janë regjistruar 7.6% e studentëve.

Ndërsa një rritje e lehtë e regjistrimeve është shënuar edhe në universitetet private, në auditoret e të cilave janë ulur 25% e studentëve.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

 

Maturantët afat deri më 31 tetor për të gjetur një degë studimi dhe të regjistrohen

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Maturantët që kanë mbetur pa u regjistruar në unversitet, e kanë edhe një mundësi, por duhet të nxitojnë pranë fakulteteve dhe të dorëzojnë kërkesën me shkrim. Arjan Xhelaj, kreu i rrjetit Akademik Shqiptar për Top Channel ka sqaruar se raundi i tretë dhe i fundit, nuk ka përfunduar ende dhe se raundi vazhdon me atë që quhet faza e lirë, nis më 28 tetor dhe përfundon pas 4 ditësh, me 31 tetor.

“Maturanët që nuk u regjistruan përgjatë tre fazave të këtij raundi, kanë mundësinë që nga sot, të paraqiten pranë fakulteteve, dhe në ato lista ku ata janë në pritje për regjisttim, të shprehin dëshirën për të nisur studimet. Fakultetet i mbledhin kërkesat me shkrim të aplikantvë, për ato degë ku janë të interesuar dhe më pas nxjerrin një shortlist, që nuk bëhet më publike në portalin U Albania, por bëhet publike para fakultetit. Pastaj caktohet një ditë për regjistrim brenda kësaj faze 4 ditore, dhe në atë ditë, maturantët do të paraqiten pranë atij fakulteti”.

Kuotat e fundit në universitetet publike dhe private të vendit ezaurohen pas datës 31 tetor dhe aktualisht në Universitetin e Tiranës, në fakultetin Juridik ka edhe 6 kuota të lira.

Xhelaj thotë:

How to stay healthy this summer

“Maturanti shkon pranë fakultetit juridik, dhe sekretaria mban shënim të gjithë ata maturantë që duan të vazhdojnë garën. Pastaj nxerrin një shortlist duke respektuar renditjen që kanë patur maturantët, në fillim të raundit të trete. Në bazeë të renditjes ato bëjnë regjistrimin në datën 30 ose 31 tetor”.

Kujtojmë se procesi i aplikimit dhe regjistrimit të maturantëve në Universitetet publike dhe private të vendit mori 2 muaj kohë. Vitin e ri akademik e nisën mbi 21 mijë maturantë. Pritet që këto katër ditë të fundit të afatit,  të regjistohen rreth 200 maturantë të tjerë./

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Hapat pas përfundimit të Fazave të Regjistrimeve – Raundi 3

Kur aplikanti është shpallur fitues, duhet të paraqitet pranë IAL-së ku dëshiron të regjistrohet, brenda afatit 48-orësh. Nëse aplikanti nuk regjistrohet brenda afatit 48 orësh, ai humbet të drejtën e regjistrimit në ato programe studimi ku ishte shpallur fitues në atë fazë.

Procesi i regjistrimeve nga sekretaritë mësimore, me dokumentacion dhe online vijon me faza 48-orëshe, në përputhje me numrin e kuotave të parashikuara për programin përkatës të studimit dhe duke respektuar renditjen në listat e renditura të raundit të tretë, Në rast se, pas çdo faze 48-orëshe, konstatohen kuota të paplotësuara, zhvendoset vija e kuqe dhe shpallen fitues të rinj të asaj faze. Këta fitues të rinj regjistrohen vetëm në fazën pasardhëse. Për programet e studimit me kuota të paplotësuara të cilat nuk kanë aplikantë në pritje, do të regjistruar në programe të tjera studimi. Rikthimi në garë kryhet sipas listës së renditjes së aplikantëve për raundin e tretë.

Gjatë periudhës së përcaktuar në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe RASH, për çdo vit akademik, pas përfundimit të 3 (tri) fazave 48-orëshe të regjistrimit, LAL- të vijojnë me procedurat e regjistrimit të kandidatëve nëpërmjet portalit U-Albania në programet c studimit në të cilat kanë aplikuar në raundin e tretë. Të drejtën e regjistrimit e kanë kandidatët që nuk rezultojnë të regjistruar në një program tjetër studimi. IAL-të gjatë regjistrimeve respektojnë renditjen e kandidatëve deri në plotësimin e kuotave.

Sipas afatit të përcaktuar, në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe
RASH, për çdo vit akademik, RASH përcjell në QSHA regjistrimet përfundimtare të të tri
raundeve në format elektronik dhe hardcopy:

a) IAL:

b) Njësia kryesore c IAL-së:

c) Ciklii studimit:

d) Programi i Studimit:

e) Data e regjistrimit:

t) ID e Maturës:

g) Të dhënat personale të kandidatit të regjistruar.

Aplikantët, të cilët kanë bërë regjistrimin me dokumentacion dhe kanë nënshkruar në regjistër, nuk kanë të drejtë të ndryshojnë programin c studimit, për atë vit akademik.

Procesi i regjistrimit, Raundi i Tretë

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Procesi i regjistrimit, Raundi i Tretë

Në datat e përcaktuara në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe RASH, për çdo vit akademik, të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin c aplikimit në raundin e tretë dhe janë shpallur fitues. kryejnë procesin e regjistrimit pranë IAL-ve, me dokumentacion në sekretaritë mësimore në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet.

Periudha c parashikuar në kreun III, Gj1 është e ndarë në 3 faza 48-orëshe. Secili aplikant ndjek ecurinë e procesit të shpalljes fitues të tij në një apo disa programe studimi, nga ato që ka përzgjedhur në formularin e aplikimit.

Kur aplikanti është shpallur fitues, duhet të paraqitet pranë IAL-së ku dëshiron të regjistrohet, brenda afatit 48-orësh. Nëse aplikanti nuk regjistrohet brenda afatit 48 orësh, ai humbet të drejtën e regjistrimit në ato programe studimi ku ishte shpallur fitues në atë fazë.

Për programet c studimit të ofruara nga IAL-të, për të cilat:
c) Nuk përcaktohen kritere shtesë nga IAL-ja përkatëse, me përjashtim të notës mesatare:
d) Numri i kandidatëve është i njëjtë apo më i ulët se numri i kuotave të miratuara:
nuk aplikohet ndarja në faza 48-orëshe dhe kandidatët kanë të drejtën ce regjistrimit, gjatë gjithë periudhës së regjistrimeve të raundit të tretë.

Për ndjekjen e ecurisë së procesit të shpalljes së fituesve gjatë 3 fazave 48-orëshe MASR dhe RASH do të publikojnë një Udhëzues Teknik në faqet përkatëse zyrtare
dhe në portalin U-Albania http://ualbania.al

Beder programet (3)

Procesi i regjistrimeve nga sekretaritë mësimore, me dokumentacion dhe online vijon me faza 48-orëshe, në përputhje me numrin e kuotave të parashikuara për programin përkatës të studimit dhe duke respektuar renditjen në listat e renditura të raundit të tretë, Në rast se, pas çdo faze 48-orëshe, konstatohen kuota të paplotësuara, zhvendoset vija e kuqe dhe shpallen fitues të rinj të asaj faze. Këta fitues të rinj regjistrohen vetëm në fazën pasardhëse. Për programet e studimit me kuota të paplotësuara të cilat nuk kanë aplikantë në pritje, do të regjistruar në programe të tjera studimi. Rikthimi në garë kryhet sipas listës së renditjes së aplikantëve për raundin e tretë.

Gjatë periudhës së përcaktuar në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe RASH, për çdo vit akademik, pas përfundimit të 3 (tri) fazave 48-orëshe të regjistrimit, LAL- të vijojnë me procedurat e regjistrimit të kandidatëve nëpërmjet portalit U-Albania në programet c studimit në të cilat kanë aplikuar në raundin e tretë. Të drejtën e regjistrimit e kanë kandidatët që nuk rezultojnë të regjistruar në një program tjetër studimi. IAL-të gjatë regjistrimeve respektojnë renditjen e kandidatëve deri në plotësimin e kuotave.

Sipas afatit të përcaktuar, në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe
RASH, për çdo vit akademik, RASH përcjell në QSHA regjistrimet përfundimtare të të tri
raundeve në format elektronik dhe hardcopy:

a) IAL:

b) Njësia kryesore c IAL-së:

c) Ciklii studimit:

d) Programi i Studimit:

e) Data e regjistrimit:

t) ID e Maturës:

g) Të dhënat personale të kandidatit të regjistruar.

Aplikantët, të cilët kanë bërë regjistrimin me dokumentacion dhe kanë nënshkruar në
regjistër, nuk kanë të drejtë të ndryshojnë programin c studimit, për atë vit akademik.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Shansi i fundit për universitetin/ Lista e fituesve të Raundit 3, ja afatet e regjistrimit

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Pas vlerësimit të aplikimeve të bëra nga maturantët, si dhe kritereve të përcaktuara për çdo program studimi, universitetet publike dhe ato private kanë nisur të zbardhin gjatë ditës së djeshme listën finale të fituesve të raundit të tretë. Pranimet e këtij raundi janë mundësia e fundit që kanë maturantët dhe kandidatët e tjerë për të vijuar studimet e larta në një nga institucionet e arsimit të lartë publik, apo privat në vend përgjatë vitit akademik 2019-2020. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar listën e fituesve të përzgjedhur në programet e Universitetit të Mjekësisë, fituesit në degët e Fakultetit të Shkencave Natyrore, Histori-Filologjisë. Universitetet e tjera pritet të shpallin sot listat e fituesve të këtij raundi.

Sipas afateve të përcaktuara më herët nga strukturat përgjegjëse të arsimit të lartë, regjistrimi i fituesve të këtij raundi do të bëhet me tre faza 48-orëshe. Në këto kushte lista e fituesve do të ndryshojë tre herë në varësi të vendeve të mbetura bosh nga mbyllja e secilës fazë regjistrimi. Të gjithë aplikantët që janë pjesë e këtyre listave, duhet të paraqiten në Sekretarinë Mësimore të fakultetit ku janë përzgjedhur për të kryer procedurat e regjistrimit si fitues në afatet e përcaktuara. Në të kundërt e humbasin degën e fituar. Çka do të thotë se vendin e tyre e zë një tjetër kandidat që ndodhet në vijim të renditjes.

“Regjistrimet për fituesit e raundit të dytë fillojnë prej datës 21-26 tetor. Procesi i regjistrimit është i ndarë në 3 faza 48-orëshe. Në rastin e mos regjistrimit brenda 48 orëve në programin ku ju jeni shpallur fitues, humbisni të drejtën e regjistrimit në atë program”, konfirmojnë autoritetet e institucioneve të arsimit të lartë rreth procedurave të regjistrimit. Ndryshimin e listës së fituesve mund ta shikoni çdo 48 orë online në portalin “U-albania”, http://www.ualbania.arsimi.gov.al. Pasi të hapni këtë faqe, duhet të klikoni në “këndin e maturantit”, dhe pasi të hapet faqja përkatëse duhet të vendosni numrin tuaj të identifikimit. Pas këtij veprimi do të shfaqet tabela me të gjitha preferencat e përzgjedhura nga ju për vijimin e garës së studimeve të larta përgjatë raundit të tretë.

Bursa Studimi për vitin akademik 2019-2020

Secila prej preferencave do të jetë e shënjuar me një ngjyrë të caktuar, e cila tregon mundësitë që keni për të qenë fitues, ose jo. Kështu çdo preferencë që është shënuar me ngjyrë të gjelbër tregon që ju jeni fitues në këto programe studimi. Në këtë rast duhet të vendosini se në cilën prej tyre doni të ndiqni studimet e larta dhe brenda 48-orëve duhet të paraqiteni për të regjistrimin si fitues. Në të kundërt e humbisni degën e fituar, duke i dhënë kështu mundësinë një tjetër maturanti që të jetë fitues në fazën e dytë të regjistrimit që do të zhvillohet në 48 orët e ardhshme. Preferencat që janë të listuara me ngjyrë të kuqe tregojnë se nuk jeni fitues në këto programe studimi, por nga procesi i regjistrimeve, si dhe kuotat e mundshme të pranimit mund të ndodhë që të lirohen vende të cilat mund të krijojnë një shans për të qenë ju fitues. Ndaj këshillohet që të shikoni çdo herë ndryshimin e listës pas mbylljes së secilës fazë të regjistrimit të këtij raundi. Në rastet kur preferenca juaj shfaqet me ngjyrë të verdhë, kjo do të thotë se ju jeni fitues, por që procesin e regjistrimit mund ta kryeni vetëm në raundin pasardhës. Ndërsa preferencat e shënuara me gri tregojnë se ju nuk mund të jeni fitues në këto programe studimi.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim janë: Dokumenti i identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja. Gjithashtu në dosje duhet të dorëzohet edhe fotokopja e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesa e pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MASR, mandati i pagesës së tarifës së regjistrimit, si dhe deklarata, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të fakultetit përkatës.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png