Raundi i dytë
22.09.2021 – 23.09.2021IAL shkarkojnë nga U-Albania listën e aplikantëve për çdo program studimi.
23.09.2021-26.09.2021IAL afishojnë dhe publikojnë listat e renditjes së aplikantëve për të gjitha programet e studimit duke përdorur ID e maturës.
27 .09.2021IAL ngarkojnë një kopje eletronike të këtyre listave në U-Albania.
28 .09.2021Publikimi i renditjes së aplikantëve në portalin U-Albania.
29 .09.2021Aplikantët kanë të drejtë ankimimi.  Ndryshimet e renditjes dërgohen në U-Albania pas ankimimit.
30.09.2021- 09.10.2021Regjistrimi në U-Albania ( 5 faza 48-orëshe)
10.10.2021 – 11.10.2021Ç’regjistrimi (Raundi 2)/ regjistrimi për aplikantët që u është pranuar ankimimi.
11.10.2021Sekretaritë mësimore dërgojnë në  RASH listën e aplikantëve të ç’regjistruar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.