Shpërndaje tek shokët që të informohen

Fazat e Regjistrimeve – Raundi 3

  • Faza 1: 21-22 Tetor 2020
  • Faza 2: 23-24 Tetor 2020
  • Faza 3: 25-26 Tetor 2020

Ndiqni renditjen tuaj në portalin: Ualbania.al

Kur aplikanti shpallet fitues, ai duhet të regjistrohet brenda 48 orëve nga momenti kur është shpallur fitues. Nëse nuk regjistrohet brenda këtij afati, ai e humbet të drejtën e regjistrimit në atë degë.

Leave a Reply