Shpërndaje tek shokët që të informohen

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Kjo faqe përmban Modele Testesh, Matura 2020, testet e provimeve të Maturës Shtetërore 2019, modele testesh si dhe tezat ndër vite, për gjuhën e huaj, matematikën, dhe lëndët me zgjedhje, të shoqëruara bashkë me skemat e vlerësimit. Matura e vitit 2018-2019 u shoqërua me disa ndryshime, si pasojë e ndryshimeve në kurrikulën shkollore.

 

Gjuha Angleze 2019

Gjuha Frenge 2019

Gjuha Gjermane 2019

Gjuha Italiane 2019

Gjuha Spanjolle 2019

Gjuha Shqipe 2019

Matematika 2019

Biologjia 2019

Ekonomia 2019

Filozofi-Sociologji 2019

Fizike 2019

Gjeografi 2019

Histori 2019

Kimi 2019

Qytetari-Psikologji 2019

Tezat janë marrë nga faqja zyrtare e Qendrës së Shërbimeve Arsimore për tju ardhur në ndihmë Maturantëve.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Leave a Reply