Ministria e Arsimit do të krijojë një bazë të dhënash digjitale ku do të grumbullohet i gjithë informacioni i hollësishëm i institucioneve të arsimit të lartë si përsa i përket numrit të studentëve, diplomave që lëshohen për ta, numri i stafit akademik për çdo shkollë të lartë e të tjera.

Në bazë të ligjit të ri të arsimit të lartë, çdo universitet publik dhe jopublik ka për detyrë të bëjë raportime vjetore mbi këto të dhëna.

“Parashikon administrimin e centralizuar të regjistrit kombëtar përmes krijimit të një agjencie kombëtare duke ofruar kështu një instrument dhe një bazë unike të dhënash për institucionet e arsimit të lartë lidhur me programet e studimit, diplomat dhe certifikatat që lëshojnë. Ky është një instrument i fuqishëm për të garantuar transparencë dhe për të garantuar vërtetësinë e të dhënave gjatë kontrollit të tyre”, deklaroi ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla.

Deri më tani universitetet jopublike kanë lëshuar diploma të panumërta, madje me studentë që regjistroheshin në fund të vitit.

Për të ndërtuar këtë regjistër kombëtar të arsimit të lartë, sipas ministres së Arsimit, janë duke u parë përvojat më të mira në vende të tjera.

/ Top Channel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.