UNIVERSITETI I TIRANËS
• 5378 kuota pranimi
• 1297 studentë të regjistruar
• 4081 kuota bosh

FAKULTETI I EKONOMISË
• Kuota 1178
Të regjistruar 248
Kuota bosh 930

FAKULTETI I DREJTËSISË
• Kuota Të regjistruar Kuota bosh
660 394 256

FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA
• Kuota Të regjistruar Kuota bosh
830 172 658

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE
• Kuota Të regjistruar Kuota bosh
620 101 519

FAKULTETI I HISTORI DHE I FILOLOGJISË
• Kuota Të regjistruar Kuota bosh
630 178 452

FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
• Kuota Të regjistruar Kuota bosh
1258 168 1090

Studentët e regjistruar sipas programeve të studimit
• Biologji 7
• Bioteknologji 2
• Matematikë 4
• Fizikë 11
• Informatikë 74
• Kimi 16
• Kimi dhe Teknologji Ushqimore 16
• Kimi Industriale dhe Mjedisore 21
• Inxhinieri Matematikë, Informatikë 2
• Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.