Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon mbi formulën që do të përdoret për kryerjen e procesit të rankimit të kandidatëve që kanë aplikuar për pranime në programet e studimit të ciklit të parë dhe të ciklit të dytë të integruar në tre Fakultetet e tij, si më poshtë vijon:

(Mesatarja aritmetike e thjeshtë e shkollës së mesme * 35) + (Mesatarja aritmetike e thjeshtë e maturës shtetërore  * 35) + (Mesatarja aritmetike e thjeshtë e Kimisë * 10) + (Mesatarja aritmetike e thjeshtë e Biologjisë * 10) + (Mesatarja aritmetike e thjeshtë e Fizikës * 10) * koeficienti i shkollës së mesme sipas Vendimit të Senatit Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë Nr. 48, datë 21.07.2016 * 100.

Procesi do të kryhet elektronikisht nga Qendra Ndëruniversitare e Shërbimeve dhe Rrjetit Telematik e Rrjetit Akademik Shqiptar (RASH).

 

         REKTORATI I UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.