1. Për të gjithë maturantët e këtij viti sqarojmë që në faqen matura.akp.gov.al nuk shfaqet provimi i detyruar D3 (gjuhë e huaj). Megjithatë në mesataren e llogaritur (nota mesatare) llogaritet dhe ky provim. Pra dhe pse nuk është e shfaqur nota e D3 qëndron njoftimi i mëposhtëm për llogaritjen e mesatareve.
2. Gjithashtu theksojmë që kjo mesatare shërben vetëm për të kaluar pragun e notës 6 e cila nëse është më e vogël se 6 nuk mund të aplikoni për programet bachelor.
3. Për të llogaritur pikët në secilën degë që dëshironi të konkurroni duhet të futeni në faqet zyrtare të universiteteve, të gjeni formulën për degën tuaj dhe të llogarisni pikët.
Ju faleminderit dhe suksese!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.