December 1, 2023

Kuotat e lira, Nënfaza 3, Raundi 2, Tetor 2017

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Periudha 1 tetor deri ne 14 tetor është e ndarë në 7 faza 48-orëshe. Secili aplikant ndjek ecurinë e proçesit të shpajlles fitues të tij në njërin apo disa programe studimi nga ato që ka përzgjedhur në formularin e aplikimit.

● Faza e parë = 1 – 2 tetor.
● Faza e dytë = 3 – 4 tetor.
● Faza e tretë = 5 – 6 tetor.
● Faza e katërt = 7 – 8 tetor.
● Faza e pestë = 9 – 10 tetor.
● Faza e gjashtë = 11 – 12 tetor.
●Faza e shtatë = 13 – 14 tetor.

Kur ai është shpallur fitues, duhet të paraqitet pranë  Universitetit ku dëshiron të rregjistrohet, brënda afatit 48-orësh. Nëse aplikanti nuk rregjistrohet  brenda afatit 48-orësh, ai humbet të drejtën e regjistrimit, në ato programe studimi ku ishte shpallur fitues në atë fazë. Në 16 tetor fillon UNIVERSITETI !

SHKARKOJINI TANI NE FORMATIN PDF ===>  Download Here

UNIVERSITETI I TIRANES

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Numri i regjistrimeve Raundi II Kuotat e lira
1 Gjuhë-Letërsi 180 4 12
2 Histori 180 7 13
3 Gjeografi 180 8 5
4 Gazetari 120 13 26
5 Arkeologji 100 3 11
6 Biologji 100 2 19
7 Bioteknologji 100 4 26
8 Kimi 100 20 11
9 Kimi Industriale dhe Mjedisore 100 26 16
10 Kimi dhe Teknologji Ushqimore 100 4 11
11 Matematikë 100 3 18
12 Fizikë 100 26 40
13 Informatikë 200 4 8
14 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 100 7 23
15 Inxhinieri Matematike dhe Informatike 100 3 11
16 GjuhëAngleze 240 13 25
17 Gjuhë Frënge 140 15 8
18 Gjuhë Gjermane 140 2 8
19 Gjuhë Italiane 150 9 14
20 Gjuhë Greke 85 22 20
21 Gjuhë Turke 85 18 13
22 Gjuhë Ruse 85 18 35
23 Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhe- letersi dhe qyteterim Hispanik 95 4 5
24 Gjuhë Angleze (Sarandë) 50 6 19
25 Psikologji 110 5 12
26 Punë Sociale 100 15 25
27 Filozofi 80 8 12
28 Sociologji 81 6 14
29 Shkenca Politike 100 16 38
30 Administrim dhe Politika Sociale 100 6 22
31 Administrim -Biznes 460 7 14
32 Ekonomiks 110 12 28
33 Financë 460 4 8
34 Informatikë Ekonomike 250 10 13
35 Administrim-Biznes (Sarandë) 100 8 74
36 Drejtësi 750 6 24

UNIVERSITETI I DURRESIT


Reklamoni Biznesin tuaj me maturashteterore2016.wordpress.com Perfitoni nga Oferta duke filluar vetem me 2€/muaj. Shikueshmeria kryesore ne webin tone vjen nga rrjetet sociale si Facebook, Linkedin,Instagram etj. ku per cdo artikull dhe informacion behet shperndarje (share). ku grupmosha mesatare varion nga 16 – 40 vjec dhe kryesisht me shtetesi shqiptare.

Ju sjellim zgjidhjen me te mire dhe me cmimet me konkurruese ne treg duke ju ofruar me shume se nje sherbim.

Perfitoni tani dhe Na Kontaktoni ose dergoni emai ne maturashteterore17@gmail.com

ads-reklama-juajreklama2.jpg

 

 

 

 

Reklamoni biznesin tuaj !


Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Numri i regjistrimeve Raundi II Kuotat e lira
1 Shkenca Kompjuterike 100 12 22
2 Sistemet e Informacionit 100 25 16
3 Teknologji Informacioni 100 24 14
4 Matematikë -Informatikë 100 20 32
5 Informatikë -Anglisht 65 9 11
6 Multimedia dhe Televizioni Dixhital 65 17 21
7 Administrim Biznesi 70 23 19
8 Menaxhim – Marketing 70 7 30
9 Shkenca Ekonomike 85 20 15
10 Financë -Kontabilitet 88 7 4
11 Bankë Financë 88 2 14
12 Menaxhim Hotel Restorant 60 9 22
13 Menaxhim Turizëm Kulturor 60 6 22
14 Menaxhim Turizëm Arkeologjik 60 13 17
15 Gjuhë Angleze 70 8 4
16 Mësuesi për Arsimin Fillor 60 2 10
17 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 45 10 5
18 Gjuhë Letërsi -Anglisht 80 2 1
19 Gjermanisht-Anglisht 40 2
20 Infermieri e Pergjithshme 91 5
21 Mami 46 2 1
22 Fizioterapi 46 5 4
23 Navigacion dhe Menaxhim Detar 46 7 8
24 Specialist Elektrik (2- vjeçar) 44 5 9
25 Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2- vjeçar) 44 6 13
26 Asistencë Stomatologji(2- vjeçar) 45 4 5
27 Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) 44 3 25
28 Menaxhim Transporti (2- vjeçar) 44 7 12
29 Asistencë Ligjore (2- vjeçar) 35 4 10
30 Asistencë Administrative (2- vjeçar) 35 8 5
31 Teknologji Automobilash (2- vjeçar) 44 4 5
32 Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjeçar) 35 8 17
33 Informatikë Praktike (2- vjeçar) 35 3 20
34 Drejtësi 170 7 9
35 Shkenca Politike 70 6 14
36 Administrim Publik 70 10 14
37 Politikë Ekonomike 70 12 13
38 Marrëdhënie me Publikun 70 7 22
39 Histori 70 5 4
40 Menaxhim i Bankave (Program në Gjuhë Angleze) 29 16
41 Menaxhim Hoteleri Turizëm (Program në Gjuhën Angleze) 29 24
42 -Menaxhim i Ndërrmarrjeve të vogla dhe të mesme (Program në Gjuhë Angleze) 29 26
43 Psikologji Socilogji 60 6 10
44 Ekspert ne Proceset e Formimit 55 10 1

UNIVERSITETI EQEREM CABEJ GJIROKASTER

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Numri i regjistrimeve Raundi II Kuotat e lira
1 Biologji -Kimi 40 1 32
2 Fizikë dhe Teknologji Informacioni 30 28
3 Matematikë-Fizikë 35 35
4 Matematikë-Informatikë 35 29
5 Teknologji Informacioni 45 2 35
6 Infermieri e pergjithshme 70 9 10
7 Infermieri Mami 40 5 29
8 Histori – Gjeografi 50 3 36
9 Gjuhë -Letërsi Shqipe 40 1 29
10 Gjuhë Letërsi Angleze 40 6 19
11 Gjuhë Letërsi Italiane 25 24
12 Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek 25 22
13 Histori dhe Gjuhë Italiane 25 25
14 Mësuesi për Arsimin Fiillor 45 3 22
15 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 45 3 16
16 Kontabilitet – Financë 60 8 31
17 Administrim –Publik 60 4 45
18 Ekonomi Turizem 40 4 27

UNIVERSITETI POLITEKNIK


Reklamoni Biznesin tuaj me maturashteterore2016.wordpress.com Perfitoni nga Oferta duke filluar vetem me 2€/muaj. Shikueshmeria kryesore ne webin tone vjen nga rrjetet sociale si Facebook, Linkedin,Instagram etj. ku per cdo artikull dhe informacion behet shperndarje (share). ku grupmosha mesatare varion nga 16 – 40 vjec dhe kryesisht me shtetesi shqiptare.

Ju sjellim zgjidhjen me te mire dhe me cmimet me konkurruese ne treg duke ju ofruar me shume se nje sherbim.

Perfitoni tani dhe Na Kontaktoni ose dergoni emai ne maturashteterore17@gmail.com

ads-reklama-juajreklama2.jpg

 

 

 

 

 

Reklamoni biznesin tuaj !

 


Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Numri i regjistrimeve Raundi II Kuotat e lira
1 Inxhinieri Informatike 100 4 6
2 Inxhinieri Elektronike 100 6 5
3 Inxhinieri Telekomunikacioni 100 8 15
4 Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 70 5
5 Inxhinieri Elektrike (Energjitike) 70 11
6 Inxhinieri Mekanike 145 8
7 Inxhinieri Tekstile dhe Modë 70 9 17
8 Inxhinieri Materiale 55 7 5
9 Inxhinieri Ndërtimi 100 3 18
10 Inxhinieri Hidroteknike 50 2 7
11 Inxhinieri Mjedisi 50 8 15
12 Inxhinieri Gjeodezi 50 2 3
13 Arkitekturë (Arkitekt) 105 3 12
14 Arkitekturë (Urbanist) 55 1 7
15 Shkencat e Tokës 70 32 12
16 Inxhinieri Gjeoinformatike 70 1 1
17 Inxhinieri Gjeoburimesh 100 11 12
18 Inxhinieri Gjeomjedis 60 3 4
19 Inxhinieri Fizike 80 30 32
20 Inxhinieri Matematike 80 14 18
21 Inxhinieri Mekatronike 70 3 18
22 Inxhinieri Ekonomike 85 13 19
23 Arkitekturë Interier dhe Dizajn 30 4 8

UNIVERSITETI FAN NOLI KORCE

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Numri i regjistrimeve Raundi II Kuotat e lira
1 Administrim dhe Politika Sociale 60 3 8
2 Matematikë- Fizikë 32 1 12
3 Matematikë Informatikë 32 1 15
4 Teknologji Informacioni 56 7 24
5 Infermier i Përgjithshëm 90 1 1
6 Biologji-Kimi 49 9 18
7 Mami 40 3 2
8 Financë- Kontabilitet 110 11 36
9 Menaxhim 90 5 52
10 Administrim Biznesi ne Marketing 80 10 52
11 Administrim Biznesi ne Turizëm 80 3 57
12 Gjuhë-Letërsi 50 17 24
13 Histori – Gjeografi 50 1 17
14 Arsimi fillor Klasa I- VI 53 9 14
15 Arsim parashkollor 25 4 2
16 Gjuhë Angleze 60 3 6
17 Gjuhë dhe Kulturë Frënge 30 27
18 Agroushqim 48 3 31
19 Inxhinieri Agronomike 60 2 51
20 Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë 40 2 36
21 Agrobiznes 50 3 42
22 Filozofi-Sociologji 50 9 26

UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORE

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Numri i regjistrimeve Raundi II Kuotat e lira
1 Inxhinieri Mekanike 55 11 13
2 Inxhinieri Navale 40 1 31
3 Inxhinieri Elektrike 50 4 6
4 Navigacion 50 2 34
5 Biologji 65 9 43
6 Kimi 30 2 23
7 Fizike 30 28
8 Matematike 37 1 24
9 Informatike 60 5 42
10 Teknologji Informacioni 60 8 41
11 Shkenca Kompjuterike 60 5 38
12 Infermieri e pergjithshme 190 5 4
13 Infermieri Mami 90 2 4
14 Gjuhe Shqipe dhe Letersi 80 9 31
15 Drejtesi 165 24 36
16 Gjuhe angleze 90 16 25
17 Gjuhe italiane 40 2 27
18 Mesuesi per Arsimin Fillor 70 19 27
19 Mesuesi per arsimin Parashkollor 60 10 23
20 Pedagogji e specializuar 25 8 7
21 Histori-Gjeografi 70 5 36
22 Finance 200 25 92
23 Kontabilitet 100 2 81
24 Administrim biznesi 140 10 83
25 Marketing 70 11 51
26 Ekonomiks 125 8 93
27 Menaxhim turizmi 90 5 73

UNIVERSITETI BUJQESOR I TIRANES

 

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Numri i regjistrimeve Raundi II Kuotat e lira
1 Mjekësi Veterinare 115 4 6
2 Menaxhim Veterinar 65 11 15
3 Menaxhim Agrobiznesi 120 8 3
4 Ekonomi dhe Politikë Agrare 90 3 4
5 Financë Kontabilitet 120 4
6 Ekonomiks i Aplikuar 90 3 3
7 Informatikë Biznesi 90 2 4
8 Menaxhim Turizmi rural 90 7 7
9 Mbrojtje Bimësh 120 27 33
10 Hortikulturë 120 45 31
11 Prodhim Bimor 120 23 71
12 Zootkn dhe Biznes Blegtoral 120 21 79
13 Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 120 21 66
14 Teknologji Agroushqimore 102 13 6
15 Vreshtari Enologji 104 21 57
16 Mbarështim Pyjesh 65 17 15
17 Përpunim Druri 65 13 34
18 Agromjedis dhe Ekologji 130 9 8
19 Agromekanizim 120 31 57

UNIVERSITETI LUIGJ GURAKUQI SHKODER

 

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Numri i regjistrimeve Raundi II Kuotat e lira
1 Gjuhë -Letërsi 100 16 46
2 Gazetari dhe Komunikim 73 7 43
3 Histori 85 7 54
4 Gjeografi 90 11 40
5 Matematikë 68 1 45
6 Fizikë 60 1 56
7 Informatikë 85 6 42
8 Biologji -Kimi 80 5 47
9 Infermieri e Përgjithshme 85 2 1
10 Infermieri (Mami) 80 2 1
11 Infermieri (Fizioterapi) 30 6 2
12 Psikologji 60 10 14
13 Punë Sociale 60 14 15
14 Mësuesi për Arsimin Fillor 60 11 16
15 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 60 2 7
16 Edukim Fizik dhe Sporte 70 0
17 Pedagogji muzikore 30 28
18 Pikturë e grafikë 30 9 14
19 Administrim – Biznes 120 18 30
20 Financë – Kontabilitet 120 9 14
21 Turizem 100 11 47
22 Gjuhë Angleze 70 6 4
23 Gjuhë Italiane 60 4 46
24 Gjuhë Gjermane 60 6 35
25 Gjuhë Frënge 60 5 39
26 Drejtësi 300 34 100

 

UNIVERSITETI I MJEKSISE TIRANE


llotaria-amerikane.gif

 


Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Numri i regjistrimeve Raundi II Kuotat e lira
1 Mjekësi e Përgjithshme 270 0
2 Farmaci 100 1 2
3 Stomatologji 100 4 1
4 Infermieri e Përgjithshme 240 4 7
5 Mami 32 1
6 Teknikë Laboratori 42 9 15
7 Fizioterapi 43 5 9
8 Logopedi 21 5 7
9 Teknikë Imazherie 45 3 13
10 Shëndet Publik 20 2 11

UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANE

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Numri i regjistrimeve Raundi II Kuotat e lira
1 Muzikologji 3 0
2 Kompozim 4 0
3 Dirizhim 3 2
4 Piano 6 3
5 Violinë 8 0
6 Violonçel 2 1
7 Violë 4 2
8 Kitarë 6 2 0
9 Kontrabas 3 1
10 Flaut 3 2
11 Oboe 3 3
12 Klarinetë 4 0
13 Fagot 3 1
14 Korno 3 1
15 Trombë 3 3
16 Trombonë 4 4
17 Bastub 2 2
18 Kanto 13 0
19 Pedagogji Muzikore 15 3 0
20 Fizarmonikë Klasike 4 4
21 Pikturë 66 0
22 Skulpturë 12 0
23 Regji Filmi dhe TV 16 2
24 Regji 14 2
25 Aktrim 16 4
26 Koreografi 16 3
27 Skenografi -Kostumografi 16 2 2

UNIVERSITETI I ELBASANIT 

 

Nr. Programi i studimit Kuota te miratuara Numri i regjistrimeve Raundi II Kuotat e lira
1 Gjuhë shqipe dhe Letërsi 90 11 37
2 Histori – Gjeografi 80 13 34
3 Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 48 3 35
4 Gjuhe shqipe dhe frenge 28 28
5 Histori dhe gjuhe germane 28 19
6 Gjuhe shqipe dhe rome 15 15
7 Gjuhë Angleze 105 18 30
8 Gjuhë Frënge 33 1 23
9 Gjuhë Italiane 58 5 39
10 Gazetari 58 9 32
11 Gazetari dhe Gjuhë Angleze 58 7 30
12 Biologji – Kimi 90 6 60
13 Matematikë – Fizikë 70 1 57
14 Teknologjitë e Informacionit 120 16 55
15 Teknologji Laboratori(2 vjeçar) 60 9 7
16 Fizikë Kompjuterike 40 40
17 Matematikë Informatike 70 2 51
18 Infermieri e Përgjithshme 185 7 2
19 Infermieri – Mami 110 10 6
20 Fizioterapi 90 17 15
21 Logopedi 70 12 27
22 Imazheri 90 11 26
23 Teknik Laboratori 95 15 21
24 Mësuesi për Arsimin Fillor 115 18 41
25 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 90 14 11
26 Edukim Qytetar 70 6 41
27 Punonjës Social 75 12 25
28 Filozofi – Sociologji 70 4 41
29 Psikologji 75 13 41
30 Edukim Fizik dhe Sporte 80 0
31 Administrim – Biznes 120 15 63
32 Financë – Kontabilitet 120 23 29
33 Ekonomia dhe e Drejta 120 11 66
34 Informatikë Ekonomike 120 9 67
35 Ekonomi Turizmi 80 9 47
36 Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 80 3 52
37 Shkenca Juridike në Biznes 80 6 52
38 Shkenca Juridike në Sektorin Publik 80 10 28
39 Gjuhë gjermane 28 4 17
%d bloggers like this: